...

Het ene gender doet het niet beter dan het andere, ze zijn vooral anders, zegt Thomas Pattyn. Pattyn is psychiater aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. "Die diversiteit kan ons op termijn alleen maar verder helpen, maar verloopt op verschillende niveaus op verschillende snelheden. Daardoor heerst er geregeld een misplaatst gevoel van 'strijd' te moeten leveren tegen de andere sekse terwijl het eerder samen strijden zou moeten zijn voor een gelijkwaardige plek op alle gebieden." Dr. Thomas Pattyn: "In mijn discipline, psychiatrie, ervaar ik als man weinig concrete verschillen in loon of arbeidsprestaties tussen mannelijke en vrouwelijke artsen. Ook qua carrièremogelijkheden lijken er nog weinig verschillen te bestaan. Eerder heerst er een bezorgdheid omwille van het feit dat mannelijke artsen in de minderheid zijn, en dit zowel op kliniek- als beleidsniveau, met uitzondering van het 'niet-klinisch' beleid." "Gezien er al decennialang meer vrouwelijke dan mannelijke artsen afstuderen voorspel ik dat het in de nabije toekomst nog een uitdaging zal zijn om voldoende mannelijke collega's te blijven vinden, zowel op de werkvloer als in het beleid. De groeiende vrouwelijke aanwezigheid op dit laatste niveau is evenwel nu pas voelbaar, en moet nog een tijdje 'inwerken' om tot fundamentele veranderingen in houding en werkwijze te leiden." "Kijk je naar het klinische niveau, dan merk je dat mannen met geestelijke gezondheidsproblemen soms nood hebben aan een mannelijke insteek. Deze ontbreekt steeds vaker of wordt niet naar waarde geschat, en geraakt zelfs ondergesneeuwd door de alomtegenwoordigheid van vrouwen. Geestelijke gezondheid wordt ook nog steeds te veel geclaimd door vrouwen, én te weinig door mannen." Op dit vlak is er nog veel werk voor de boeg, besluit dr. Pattyn, "door vrouwen en door mannen." Internationale Vrouwendag moet blijven bestaan, zegt Thomas Pattyn besloten. "Deze dag staat voor het vieren van het besef van gelijkwaardigheid tussen de genders. Een besef waarvoor gestreden is geweest VOOR vrouwen, maar ook DOOR vrouwen én mannen.""Deze dag is nodig om er aandachtig voor te blijven dat veranderingen duurzaam worden, en om er bewust van te blijven dat er in de wereld - het is tenslotte INTERnationale vrouwendag - nog veel meer veranderingen nodig zijn om overal gelijkwaardigheid te bereiken tussen vrouwen en mannen."De bewustmaking rond de positie van de hedendaagse man uitbreiden, zou de mogelijkheid scheppen om van Vrouwendag de 'Dag van de Gelijkwaardigheid' te maken en daarbij de genderstrijd te overstijgen, besluit dr. Pattyn.