...

Het is de tiende keer dat de Belgian Heart Rythm Association (BeHRA) deze nationale sensibiliseringscampagne organiseert. Naast voorkamerfibrillatie en hartstilstand wordt vanaf dit jaar de aandacht ook gevestigd op tachycardie en extrasystolen. Via het portaal "www-mijnharitme.be" kan ingeschreven worden voor de verschillende activiteiten die gespreid over heel België plaatsvinden.Voorkamerfibrillatie, hartstilstand, extrasystolen, tachycardie. Dat zijn de vier hartritmestoornissen die centraal zullen staan tijdens de tiende Week van het Hartritme. Als de BeHRA de balans opmaakt van de resultaten van 10 jaar lang campagne voeren ziet men toch wel indrukwekkende cijfers. Meer dan 90 ziekenhuizen nemen inmiddels deel aan de campagne alsook meer dan 25 scholen.Tussen 2017 en 2019 werden bijna 12.000 Belgen geïnitieerd in reanimatie en meer dan 100.000 hartritmecontroles werden uitgevoerd tussen 2010 en 2018. Bijna 170.000 risicotests voor voorkamerfibrillatie werden afgenomen via de onlinemodule van het webportaal. BeHRA-president dr. Ivan Blankoff en voormalig BeHRA-president dr. Yves Vanderkerckhove lichten de aandachtspunten van de aankomende campagne verder toe.Voorkamerfibrillatie (VKF) blijft een belangrijk aandachtspunt in de campagne, legt dr. Yves Vanderkerckhove uit. Van de westerse bevolking wordt 3% getroffen door VKF, en de prevalentie stijgt.Tegen 2030 zullen er naar verwachting 13 miljoen patiënten in Europa getroffen zijn (1). In één op de drie gevallen weet de betrokkene niet dat hij of zij VKF heeft. Geschat wordt dat thans ongeveer 40.000 Belgen lijden aan VKF zonder het te weten. VKF gaat gepaard met een vijfmaal hoger risico op een beroerte, een dubbel zo groot risico op hartfalen, de helft meer kans op dementie en anderhalf keer meer kans op mortaliteit.Vooral bij ouderen is de kans op een beroerte groot en het is juist in die bevolkingsgroep dat de prevalentie van VKF het hoogst is. Een recente screening in de Brugse regio van 65-plussers die zich aanboden voor griepvaccinatie toonde aan dat 6-7% aan VKF leed, waarbij inderdaad een derde zich daar niet van bewust was. De waarde van publieke bewustmaking is over de jaren enkel toegenomen, want enerzijds zijn de detectiemethoden verbeterd en anderzijds is de kennis aangaande preventie en mogelijke behandelingen toegenomen.Op basis van de BeHRA-gegevensdatabank werd inmiddels ook de waarde voor de maatschappij berekend. Die berekening toont dat slechts 350 patiënten ouder dan 65 jaar gescreend moeten worden om 1 beroerte te voorkomen (2).Ook hartstilstand blijft één van de belangrijke thema's binnen de campagne, benadrukt dr. Ivan Blankoff. Elk jaar worden 11.000 Belgen getroffen door een hartstilstand en de kans om zonder sequelae te overleven is slechts 8%. We scoren daar veel slechter dan in vele ander Europese landen, waar de kans op overleving > 20% is en in sommige regio's zelfs 40 % bedraagt. Als we ook in België naar 20% zouden kunnen gaan zou dat overeenkomen met het redden van 1.000 extra levens elk jaar.De lage overlevingskans in België wordt toegeschreven aan het feit dat omstaanders onvoldoende getraind zijn om te reanimeren en de ziekenwagen zelden binnen de 6 minuten ter plaatse is. Het blijft daarom cruciaal om het volgen van reanimatiecursussen te stimuleren. In de marge van de campagne werd inmiddels in het zuiden van het land het project 'De school redt levens' op poten gezet. Dit project verleent structurele toegang tot basiscursussen reanimatie in het secundair onderwijs, en de ambitie is om op middellange termijn deze training in alle officiële onderwijsinstellingen aan te bieden.Nieuw is dat de BeHRA gebruik maakt van de tiende verjaardag van de Week van het Hatritme om ook de aandacht te vestigen op tachycardie en extrasystolen. Dat is belangrijk, legt dr. Blankoff uit, want buiten de onaangename symptomen die deze afwijkingen kunnen veroorzaken wijzen zij potentieel ook op ergere aandoeningen. Vooral ventriculaire extrasystolen kunnen een groter risico op medische problemen met zich meebrengen.