...

Pauline Modrie, hoofd van het transitieproject bij Clinique Saint-Pierre beveelt van harte aan om de site Health Care Without Harm Europe (HCWHE) te consulteren, een coalitie van ziekenhuizen, NGO's, universiteiten, gezondheidswerkers die naar oplossingen zoeken om de gezondheidssector te helpen reageren op klimaatverandering. Het behartigt de belangen van meer dan 36.000 ziekenhuizen en gezondheidscentra in 65 landen.HCWHE lanceerde bijvoorbeeld de campagne Safer Pharma om Europese wetgevers en farmaceutische bedrijven aan te moedigen om oplossingen te vinden om farmaceutische pollutie te bestrijden.Vandaag zitten er wereldwijd meer dan 600 geneesmiddelen en metabolieten in het milieu. De producten komen in alle stadia van hun levenscyclus in het milieu (via water, bodem, slib en organismen) en kunnen worden aangetroffen in drinkwater en zich ophopen in vis, groenten en vee. Het doel van de Safer Pharma-campagne is het milieu te beschermen tegen farmaceutische vervuiling en zorgprofessionals in staat te stellen hun stem te laten horen op Europees niveau over belangrijke milieuaangelegenheden.Het Global Green and Healthy Hospitals, een project van de HCWHE, biedt ook webinars over ecologische transitie aan in het Engels en het Spaans.