...

Het verhaal van de geschiedenis en evolutie van de radiologie weerspiegelt zich ook in de persoonlijke carrière van dr. Van Tiggelen (83). "Mijn vader was directeur van het Belgisch militair ziekenhuis in Keulen, niet verwonderlijk dus dat ik zelf voor legerarts koos en gaandeweg me ook meer ben beginnen te interesseren voor radiologie. Ik heb gedurende 15 jaar gewerkt als militair radioloog in Soest en Keulen", klinkt het. Tijdens de ritten naar zijn werkplek passeerde de jonge radioloog geregeld langs Lennep/Remscheid, de geboorteplek van Röntgen "waar een prachtig radiologiemuseum gevestigd is. Daar ben ik me gaandeweg beginnen te interesseren voor de geschiedenis van mijn eigen specialisatie." Sowieso, aldus dr. Van Tiggelen, was ik van jongs af al geïnteresseerd in alles wat met geschiedenis van mens én dier te maken heeft. Het voorbeeld van het Rijnlandse museum indachtig mag het allicht niet verwonderen dat de arts, intussen werkzaam in het militair ziekenhuis, er stilaan van overtuigd raakte dat een eigen radiologiemuseum een realistische optie was.Dr. Van Tiggelen: "België is steevast de plek geweest waar nieuwe toestellen en applicaties werden getest. Als het hier lukte, werd het elders uitgerold. Dat geeft toch aan dat ons land inzake radiologie een prominente rol heeft gespeeld. Bovendien, militaire artsen zijn heel snel gebruik beginnen maken van radiologie, bijvoorbeeld om tbc op te sporen. Vandaar, toen ik de eerste toestellen begon te verzamelen en lokalen voor het museum zocht, heb ik veel steun gekregen van de directeur van de medische dienst van het leger. De man was ook erg geboeid door militaire medische geschiedenis." Anno 1990 zag aldus het radiologiemuseum het levenslicht. Wie belandt in de gangen van de radiologie-afdeling van het Militair Hospitaal wordt meteen meegenomen in een verhaal van "hoe vier basiselementen (elektriciteit, vacuüm, fluorescentie en fotografie) zijn samengevloeid in wat radiologie is geworden", dixit de dokter. Sedert de ontdekking van de X-stralen zijn er nog drie relevante ontwikkelingen te signaleren: de echografie, computertomografie en magnetische resonantie. En, merkt onze gids op, er heeft zich nog een ander fenomeen voorgedaan: waar voorheen radiologie en therapie samengingen, hebben beide takken zich geleidelijk opgesplitst: richting beeldvorming en technische specialisten. Dat blijkt ook tijdens de rondgang: in afzonderlijke ruimtes en op tal van uitlegborden worden talloze aspecten en evoluties geëvoceerd: de wereldoorlogen en hun impact ("oorlogen leiden steevast tot nieuwe ontdekkingen, maar hebben ook 'martelaren' gecreëerd, artsen en technici die bij gebruik aan bescherming zijn gestorven"), dr. Röntgen in de filatelie tot een hele reeks toestellen: voor mammografieën, een imposant MR-toestel uit Charleroi tot een 'shoe-o-scope'. In totaal heeft het museum intussen meer dan 1700 objecten in de collectie. "Maar als u een mobiele ambulance uit Wereldoorlog I waarmee Marie Curie aan het IJzerfront heeft gewerkt, of de eerste radiografiefoto's van de Luikenaar Laoureux vindt, bel mij dan. Die zoeken we nog." 1995, een eeuw na de ontdekking van de röntgenstralen, was aanleiding om een nieuwe, kunstige dimensie aan de collectie toe te voegen. "Sowieso is het opmerkelijk hoe artiesten zich hebben laten inspireren door wat ze hebben gezien in ons museum," klinkt het. Pronkstuk en persoonlijke favoriet van dr. Van Tiggelen is een groot glasraam van een Roemeen, Dimitru Georgescu. "De lijnen refereren naar x-stralen en in de twee menselijke figuren zitten diverse radiologische technieken verwerkt: het vrouwenhoofd is veeleer een oude RX van de schedel, bij de man zie je de schedel op basis van magnetische resonantie. Ook het voetenwerk verschilt: voor de man zijn digitale X-stralen gebruikt, de voet van de vrouwenfiguur is via computertomografie te zien." Andere kunstenaars hebben zich laten inspireren door namen uit de kunstwereld: Andy Warhol of Jean-Michel Folon, maar evenzeer is een zelfportret van een fotografe een mix van fotografie en radiografieën, of een 'terracotta familia radiologica'. "We hebben recent onze kunstcollectie gebundeld in een mooie brochure." Er valt met andere woorden veel te ontdekken.