...

@DoedeVeltman, specialist ouderengeneeskunde in Groningen, op twitter Ik kwam binnen bij een zieke oude vrouw in haar verpleeghuisappartement. Oud meubilair. De radio speelde luide muziek. Ik stelde voor de muziek wat zachter te zetten. De vrouw keek opzij en verhief haar stem. "Oké Google, muziek uit!" En de muziek verstomde.