...

Dokter Ilse Six, preventieadviseur en arbeidsarts bij Mensura, is een van die initiatiefnemers en staat ons te woord. Dr. Six is tevens consultatiearts bij Kind en Gezin en collectearts bij Rode Kruis Vlaanderen. "Het doel van de groep is in de eerste plaats artsen in preventieve zorg met elkaar in contact te brengen. Concreet, om adviezen en ervaringen uit te wisselen met betrekking tot onze beroepen en zo te groeien als experten in ons vakgebied." Samen met haar collega-opricht(st)ers Anouk Moens, Eva Peirsman, Sarah Vander Plaetsen en Tine Gregoor voegde dokter Six al heel wat collega's toe, wat het aantal enkele dagen na de oprichting op een 50-tal leden brengt. Ze doet een oproep aan andere collega's om zich aan te sluiten. Want, zo legt dokter Ilse Six uit, "we hopen dat dit forum ook een eerste stap kan zijn om als preventieartsen de handen in elkaar te slaan als groep, en zo onze stem duidelijker te laten horen in het publieke en politieke debat". Met alle preventieartsen zetten ze zich al jaren in voor de preventieve gezondheidszorg. Toch worden ze "stiefmoederlijk" behandeld, licht het vijftal toe in een schrijven aan onze redactie. Naar hun aanvoelen is er een gebrek aan erkenning en appreciatie, zowel van artsen uit andere specialismen, als van de overheid en het brede publiek. "We verwijzen kinderen en volwassenen met lichamelijke afwijkingen en psychische zorgen door naar de curatieve sector, plaatsen vaccins en zorgen ervoor dat werknemers in gezonde en zo veilig mogelijke omstandigheden kunnen werken. We hebben een 000-Riziv-nummer waar collega's van versteld staan. Wij werken steeds aan basistarief, en toch krijgen we geen Riziv-premie." Niet betrokken Maar het is vooral de manier waarop ze de afgelopen maanden bij de aanpak van de coronacrisis betrokken werden - of eerder niet -, die hen vandaag tot actie aanzet. "Wij hebben onder andere jarenlange ervaring met het maken van risicoanalyses over de uitbraak van ziekten in bedrijven, scholen, crèches en het gebruik van beschermingsmateriaal. Toch wordt onze expertise daarover in het crisisoverleg amper gevraagd, en zie je in media hoofdzakelijk virologen en epidemiologen opduiken." "Tegelijkertijd vraagt de crisis ook van ons veel extra inspanningen. Denk maar aan de talloze vragen die we krijgen van bedrijven, scholen en crèches over het contactonderzoek en over het testen op covid-19. Daarnaast spelen wij ook een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van bloedafname en de selectie van genezen donoren die hun plasma aan zieke covidpatiënten willen afstaan." Het lijkt wel of die inspanningen niet gezien - en niet gecompenseerd - worden, zucht Ilse Six. "Enkele voorbeelden. In het kader van de covidcrisis, kondigde het Riziv aan dat het zorgverleners in privépraktijken en bij ambulante zorgverlening een tegemoetkoming zou verlenen voor hun beschermingsmateriaal en -maatregelen. Later mochten zorgverleners in de eerste lijn via het Agentschap Zorg en Gezondheid een pakket met beschermmateriaal in hun regio ophalen. Als preventieartsen blijken we hiervoor niet in aanmerking te komen." Dokter Six betreurt ook dat toen er sprake was van de coronabonus van 1.450 euro voor zorgpersoneel, de aanvankelijke communicatie daarover in april alleen over de ziekenhuizen ging en preventieartsen over het hoofd werden gezien. Kennis Een belangrijk gedeelte van de verklaring ligt volgens Ilse Six in het gebrek aan kennis over wat preventieartsen kunnen en op dagelijkse basis doen. Ze vallen dan ook uiteen in verschillende 'categorieën' - consultatieartsen bij Kind en Gezin, CLB-artsen, jeugdartsen, arbeidsartsen, sportartsen, bloedcollecteartsen, en zo meer. "Wij zijn elk op onze beurt zo specifiek dat onze stem verloren gaat in debatten. Als groep preventieartsen staan we veel sterker." Ze hoopt dat de oprichting van de Facebook/werkgroep op termijn zal leiden tot de oprichting van een bredere beroepsvereniging van en voor preventieartsen.