...

Een degelijk preventiebeleid verdient een belangrijkere plek in ons welzijn- en zorgsysteem. Budgettair is dit een no brainer. Het terugverdieneffect van goed onderbouwde preventieprogramma's is herhaaldelijk aangetoond. Desondanks ontbreekt aan een businessmodel. Noch de patiënt noch de zorgvertrekker of zorginstelling kunnen wat verdienen aan een goede preventiepraktijk. Integendeel, het kost alleen maar geld. Laat ons op korte termijn de regelgeving en het financieel kader voorzien om systematisch gebruik te maken van preventie en stimulerende tools als populatiemanagement, preventiedossiers, gegevensdeling en big data, zorg op afstand, e-coaching en gebruikersportalen. Zo houdt preventie ons letterlijk en ook financieel gezond. ?