...

Eind februari hebben de Belgische vereniging voor geriatrie en gerontologie, de Belgian Pain Society en de patiëntenvereniging Pijnpunt een bewustmakingsweek over gordelroos gehouden. Op zichzelf zijn de huidletsels van herpes zoster niet verontrustend, maar een patiënt met een ernstige herpes zoster moet snel door een arts worden gezien. "Sommige patiënten ontwikkelen immers chronische pijn, ook als de huidletsels genezen. De zenuw die door het varicella-zostervirus wordt beschadigd, geneest immers niet meer", legt prof. Johan Flamaing, covoorzitter van de Belgische vereniging voor geriatrie en gerontologie en diensthoofd geriatrie aan het UZ Leuven, uit. Postherpetische neuralgie is een groot probleem voor de patiënt. "In het begin jeukte het, maar als ik mijn huid aanraakte, kreeg ik een gevoel van messteken of steken door mijn lichaam", herinnert patiënte Bernadette zich. "Ik had alleen nog maar zin om in bed te blijven liggen, maar dat is een negatieve spiraal", voegt ze er nog aan toe. Sinds januari 2024 heeft ze geen acute pijn meer. De neuralgie heeft bij haar zeven maanden geduurd, maar ze prijst zich toch gelukkig dat het virus haar ogen of hersenen, frequente complicaties van de ziekte, niet heeft aangetast. Naar schatting ontwikkelt tot 30% van de patiënten met gordelroos een postherpetische neuralgie. Het zijn echter niet alleen ouderen die een postherpetische neuralgie dreigen te ontwikkelen, aldus prof. Flamaing. "Bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem als gevolg van een ziekte of een behandeling zoals chemotherapie kan de zenuw nog sterker worden beschadigd. Die patiënten lopen dus een hoger risico op postherpetische neuralgie." Gezien de vergrijzing van de Belgische bevolking pleiten de bovenvermelde drie verenigingen voor een meer preventief beleid. Er bestaat nu een niet-levend, recombinant vaccin tegen herpes zoster en postherpetische neuralgie: Shingrix® van GSK. Het Riziv betaalt dat vaccin enkel terug bij immunogedeprimeerde patiënten. "Preventieve geneeskunde omvat vaccinatie. Wij pleiten ervoor het vaccin terug te betalen bij alle risicopersonen, dus ook bij 60-plussers, wat nu niet zo is", aldus prof. Flamaing. Zonder terugbetaling kosten de twee doses van het vaccin 320 euro.