...

We zouden het Louvre en Pierre Soulages oneer aandoen door te stellen dat zijn expositie in het meest populaire museum ter wereld (10,2 mio bezoekers in 2019) een slag in het water is. En toch.Omwille van de drukte, het voortdurend over en weer lopen van haastige bezoekers die de ene na de andere selfie schieten en ook nog de nodige decibels voortbrengen, lukt het ons niet in de Salon Carré in dialoog te treden met de zwarte abstracte schilderijen en bijgevolg met de schepper ervan.Het werk van Soulages doorgronden vraagt tijd. Een schilderij van Soulages pakt niet op je smartphone. Je moet het met je eigen ogen opnemen. Dan kom je tot het besef dat zwart niet noodzakelijk de kleur van de dood is, maar ook de kleur van het leven kan zijn.Je moet langzaam langs het schilderij lopen om de wisselende lichtinval en de wisselende toonaarden en 'kleuren' te zien, licht en schaduw te laten inspelen op het reliëf van de verflagen, het werk tot leven te laten komen. Pierre Soulages maakte zwart tot een kleur, een kleur die leeft, een kleur met wisselend humeur naargelang je het kunstwerk benadert, naargelang de afstand of de hoek waaruit je het bekijkt.Die dialoog kan je maar heel moeilijk bereiken in het Louvre waar een drukte heerst alsof je je in het metrostation van Shinjuku in Tokio bevindt. Met andere woorden: de magie waarmee Soulages zijn ogenschijnlijk zwarte doeken tot leven brengt, gaat zo goed als helemaal verloren in de drukte. Ga naar het Louvre om de Mona Lisa te zien of een snelcursus kunstgeschiedenis te behappen. Reis naar Rodez om de abstracte werken van eeuweling Pierre Soulages te gaan bekijken.Het is in Rodez, een aangenaam stadje in de buurt van het Albi van Toulouse-Lautrec, dat Pierre Soulages op 24 december 1919 geboren werd. Het is daar ook dat hij zijn eerste inspiratie opnam: de Romaanse beeldhouwkunst en de menhirs die her en der in het landschap verspreid liggen.In het onder zijn waakzaam oog tot stand gekomen Musée Soulages komen zijn kunstwerken tot rust, vormen ze één geheel met het gebouw in roestig metaal en ontstaat een gevoel van contemplatie bij het binnendringen in de wereld van het outrenoir, zoals Soulages het zwart in zijn schilderijen doopte.