...

Medicijnen op basis van cel- en gentherapie bestaan vandaag al, maar in relatief beperkte mate. Dat komt omdat de grootteordes moeilijker zijn om te ontwikkelen, en omdat de productie ervan kampt met drie fundamentele problemen. Ten eerste, de kost. De totale kost van een CAR-T-kankerbehandeling loopt al gauw op tot 1 miljoen euro per patiënt.Ten tweede, de veiligheid. Je selecteert en programmeert cellen van een patiënt en daar moet je heel precies in zijn.Ten derde, de werkingskracht. Bij een typische CAR-T-therapie breng je 40 à 100 miljoen cellen in, maar daarvan hoeven er slechts enkele al het werk doen. In een andere bekende studie werd het volledige therapeutische effect zelfs door één enkele cel bereikt.Dit is de keerzijde van de medaille en toont enerzijds de kracht van de therapie, maar anderzijds ook dat het aantal cellen dat toegediend moet worden nu veel hoger is dan nodig. Bij de optimalisatie van de productie kan nanotechnologie echt een verschil maken en deze geavanceerde therapieën een boost geven.