...

Sommige experts denken dat het gaat om een inflammatoire reactie op de aanwezigheid van het virus. Andere bronnen brengen de letsels in verband met het toenemend aantal meldingen van trombotische incidenten bij covidpatiënten. De algemene raad van officiële colleges van podologen in Spanje heeft onlangs beslist een register te openen van mogelijke gevallen van covid-19. Die beslissing kwam er nadat in Italië, Frankrijk en Spanje bij tal van patiënten huidletsels in de vorm van erytheem op de voeten waren gezien. De patiënten waren hoofdzakelijk kinderen en adolescenten. De letsels traden op nog vóór de klassieke symptomen van covid-19 verschenen. Bij sommige patiënten waren de huidletsels de enige uiting van de ziekte (1). Het betrof purperen letsels, te vergelijken met wintertenen, op het uiteinde van de tenen. Over het algemeen genazen ze vanzelf na enkele weken zonder littekens na te laten. 'Covidtenen' werden nog niet formeel in verband gebracht met het nieuwe coronavirus, maar andere dermatologen zijn tot soortgelijke conclusies gekomen. De Internationale Federatie van podologen heeft recent het geval beschreven van een 13-jarige jongen uit Bari (Italië) met roodpaarse letsels op de tenen van beide voeten. De jongen kreeg kort daarna andere symptomen van de ziekte (2). Er zijn echter nog geen officiële klinische studies die bewijzen dat die huidafwijkingen te wijten zijn aan covid-19. "Dat blijft een hypothese, maar aangezien de letsels momenteel zo frequent zijn en kunnen optreden bij patiënten die voorts weinig of geen symptomen hebben, kan dat moeilijk een toeval worden genoemd", stelde dr. Amy Paller van het departement dermatologie verbonden aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine (3). Zij denkt dat het gaat om een lichte ontstekingsreactie van het lichaam op het virus. Nazanin Saedi, dermatoloog aan de Thomas Jefferson University, verklaart niet met zekerheid te weten hoe het virus dergelijke huidletsels kan veroorzaken, maar mogelijk is er een verband met de bloedstolling of een ontsteking van bloedvaatjes zoals een vasculitis (4). "Het zou kunnen gaan om een plaatselijke ontsteking van de vingers of de tenen of om microstolseltjes."Trombotische verschijnselen worden steeds vaker gemeld bij patiënten met covid-19. Ze worden in verband gebracht met de aangetoonde aanwezigheid van het coronavirus in de endotheelcellen. De ontsteking van het endotheel die daaruit voortvloeit, heeft uiteenlopende gevolgen, waaronder vaatvernauwing en trombusvorming.De algemene raad van de officiële colleges van podologen van Spanje wil de ouders van kinderen met dergelijke letsels geruststellen: de letsels zijn goedaardig, maar de ouders krijgen de raad wel te letten op andere symptomen van covid-19. De kinderen kunnen het best naar een arts worden gebracht met het oog op een PCR-test. De kinderen moeten in quarantaine worden gehouden aangezien ze asymptomatische dragers zouden kunnen zijn. Italiaanse auteurs hebben overigens bij covidpatiënten ook andere huidletsels beschreven. Het betrof een reeks van 18 patiënten met erythemateuze (14 patiënten), urticariële (3 patiënten) en vesiculeuze (1 patiënt) huiduitslag, vooral op de romp (5). Hierover bestaat nog niet meer duidelijkheid.