...

Deze brief is gericht aan de voorzitters van de Vlaamse politieke partijen. Tijdens de voorbereidende gesprekken voor de vorming van de nieuwe federale regering herinnert het Vlaams Artsenverbond aan zijn eis om de ganse gezondheidszorg te communautariseren, dus toe te vertrouwen aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap. De inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de vrije keuze krijgen om toe te treden tot het stelsel van de Vlaamse of van de Franse Gemeenschap. De vermelde overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen betreft zowel de normerings-, de uitvoerings-, als de financieringsbevoegdheid. De argumenten voor deze eis zijn: • aan beide gemeenschappen de mogelijkheid geven om eigen klemtonen te leggen in de gezondheidszorg; • de efficiëntie van de gezondheidszorg vergroten door het hanteren van coherente bevoegdheidspakketten en door de afbouw van het huidige te grote aantal ministers van Volksgezondheid; • responsabilisering van de gemeenschappen tot een spaarzaam beleid. In bepaalde omstandigheden, zoals een pandemie, is samenwerking tussen de gemeenschappen noodzakelijk. Een vorm van financiële solidariteit tussen de gemeenschappen tijdens een overgangsperiode is bespreekbaar. Op termijn zullen beide gemeenschappen beter worden van de voorgestelde overheveling van de gezondheidszorg. In afwachting van de herziening van de vereiste grondwetsartikelen kan de overheveling van de gezondheidszorg voorbereid worden en kunnen de budgetten reeds gesplitst worden als overgangsmaatregel.