...

Toen ik als neuroloog beroertezorg koos al subspecialisme, werd ik me al snel bewust van de perceptie dat doorgedreven academische ambitie onverzoenbaar is met je toeleggen op een veelvoorkomende neurologische aandoening zoals beroerte. Het is een huismus in het paradijs van de neurologische pathologie. Waarom dag en nacht besteden aan het bestuderen van een mus als je je leven kan wijden aan het spotten van een uiterst zeldzame reuzenibis of de vermoedelijk uitgestorven dwergnachtzwaluw?Het relaas van de research naar betere behandelingen en zorg voor beroertes is echter net getekend door de grote complexiteit waarmee het onderzoek gepaard gaat: het brein telt talrijke locaties waar een beroerte zich kan voordoen.