...

Voor deze campagne rond psychose van Te Gek!? toert de succesvolle muziektheatervoorstelling Nerveuze Vrouwen uit 2017 met Ella Leyers, Tine Reymer, Eva De Roovere en Inge Paulussen tot midden mei opnieuw langs de cultuurcentra.Maak (opnieuw) kennis met vier vrouwen, vier nerveuze vrouwen, die symbool staan voor heel veel vrouwen én mannen in onze samenleving. Stemmen horen in het hoofd, rare gedachtekronkels, dingen zien die anderen niet zien: het zijn maar enkele elementen die hen tot nerveuze vrouwen maken. Ze zingen erover en hun verzuchtingen en zorgen betreffen niet alleen zichzelf maar reiken tot de hele wereld.De jongste nerveuze vrouw heet Ella Leyers die samen met haar met nerveuze moeder Tine Reymer en Eva De Roovere duistere duetten in coupletten brengt. Tussendoor deelt Inge Paulussen haar waangedachten. Gekke woordkunstenaars Hugo Matthysen en Gerda Dendooven zorgen voor teksten. Regisseuse Els Dottermans leidt alles in zo goed mogelijke banen. Paul Poelmans en De Laatste Showband begeleiden met hun levende muziek.