...

Wie hoopte dat in 2022 opnieuw meer mensen hadden deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is eraan voor de moeite. Voor de tweede maal sedert de start van het bevolkingsonderzoek tien jaar geleden duikt het deelnamepercentage onder de 50%. Dat wil dus zeggen dat méér mensen de test niet doen dan wel.Vorig jaar - toen het deelnamepercentage 52% bedroeg - gaf men openlijk toe: 'Het moet beter'. Men kondigde een hele reeks maatregelen aan die tot een beter resultaat moesten leiden. Niet dus... Het zou de Vlaamse overheid sieren moesten ze de deelnamepercentages veel sneller bekend maken. Nu blijft men continu achter de feiten aanlopen. Het kan toch niet dat dit een bewuste strategie is?