...

Huisartsenpraktijken konden zich tot 7 januari 2024 kandidaat stellen om toe te treden tot de New Deal, het nieuwe financieringsmechanisme voor huisartsenpraktijken. Op 15 januari heeft het Verzekeringscomité van het Riziv 48 kandidaturen goedgekeurd. Dat zijn er minder dan voorzien; in een eerste fase was er plaats voor maximaal 200 deelnemende huisartspraktijken in functie van het beschikbaar budget. Dat aantal wordt dus nog niet gehaald. Ook opmerkelijk: het zijn vooral Vlaamse artsenpraktijken die toetreden (zie tabel). Bij de 48 praktijken zijn er 34 Vlaamse, 12 Waalse en twee Brusselse. In de provincies Limburg, Henegouwen, Namen en Waals-Brabant is er telkens maar één kandidaat. Zowat een kwart van de kandidaten zijn solopraktijken. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wijst erop dat het alles samen toch al over 158 huisartsen gaat. "Ik merk op het terrein dat veel huisartsen interesse hebben in het model, maar sommigen meer tijd nodig hebben om een weloverwogen beslissing te nemen", zegt Vandenbroucke. "Het is dan belangrijk dat je een eerste overtuigde groep ambassadeurs hebt, die ervoor gaat. Zij geloven dat het nieuwe financieringsmodel met een mix tussen inkomsten per consultatie en een vast bedrag per ingeschreven patiënt leidt tot een stabielere financiering die meer kwalitatieve zorg stimuleert. Zij geloven in samenwerking met andere zorgverleners, zoals praktijkverpleegkundigen. Ik geloof dat ook." Ook voor huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde KU Leuven Ann Van den Bruel - eind december benoemd tot algemeen directeur van het KCE - is het glas halfvol. De 49 praktijken die nu in het nieuwe model instappen noemt ze de 'durvers'. "Ik hoor bij veel huisartsen aarzeling om als eerste in dit nieuwe systeem te stappen", zegt Ann Van den Bruel in een interview in Knack. "Maar er is zeker interesse op het terrein. Of de New Deal interessant is voor een specifieke praktijk, hangt sterk af van hoe een huisarts werkt. Wil die samenwerken met een verpleegkundige en hoe? De drie betalingsmodellen (per patiënt, per consultatie of een mix van de twee) zullen naast elkaar blijven bestaan. Verschillende soorten patiënten moeten bij verschillende soorten huisartsen terechtkunnen. Dat is een sterkte van ons Belgische systeem." De effectieve start van de New Deal voor de kandidaten is gepland op 1 april 2024. Het verzekeringscomité sluit hiervoor overeenkomsten met de kandidaten voor het pilootproject. Daarbij alvast één aanpassing ten opzichte van de eerste teksten: het plafond van 6.000 GMD's bij de premie voor praktijkverpleegkundigen wordt aangepast naar 10.000 GMD's. Praktijken die nog interesse hebben, hoeven niet te wachten op een nieuwe oproep. Vanaf nu kunnen praktijken zich op elk moment melden bij het Riziv via het adres newdeal@riziv-inami.fgov.be. Het Riziv plant elk trimester een startdatum voor instappende huisartsenpraktijken. Afhankelijk van het type en de grootte van de huisartspraktijken was voorzien dat op termijn tot bijna 600 huisartspraktijken kunnen toetreden tot het project.