...

De 20 euro extra per GMD is een belangrijke investering, onderstrepen de artsensyndicaten. Domus Medica wil voor half december de huisartsen een aantal concrete denksporen aanreiken over hoe ze die extra middelen efficiënt kunnen gebruiken. "Maar we zijn daarover ook nog aan het praten met de VDAB en dergelijke", meldt Roel Van Giel. De verschillende artsensyndicaten kregen vanuit de begroting van het Riziv dit jaar nog geen subsidies voor hun werking. De BVAS schreef daarover een brief naar de voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, Jo De Cock. Er blijkt nog geen KB in de maak te zijn dat de uitbetaling moet mogelijk maken. Riziv-baas Jo De Cock wil voor dit jaar nog snel een KB publiceren dat de oude basis voor het bepalen van de subsidies herneemt. Dat komt de arsensyndicaten wel goed uit. Het vorige kabinet van minister De Block (Open VLD) wilde op basis van de povere opkomst bij de vorige medische verkiezingen de subsidies fel terugdraaien. Dat bij deze elektronische verkiezingen het Riziv zelf zwaar door de bocht ging, speelde geen rol. Voorlopig blijft alles bij het oude, en over een verdere regeling kunnen de syndicaten met de nieuwe beleidscel aan tafel gaan zitten. Op de Commissie lag een voorstel op tafel voor een hoger honorarium voor een posttransplantatieconsult door nefrologen. Het geld daarvoor zou komen uit de index voor de highcaredialyse. Het voorstel, binnen de nieuwe tweejaarlijkse overeenkomst met het Riziv, werd uitgewerkt binnen de beroepsvereniging van nefrologen en werd gesteund door Kartel/ASGB. Maar tijdens de Nationale Commissie kwam er plots protest op tafel van nefrologen die BVAS-lid waren. Binnen de groep van de nefrologen bleek er toch geen eensgezindheid te bestaan. "We nodigen de nefrologen uit op de vergadering van de TGR-inwendige geneeskunde volgende week", vertelt Marc Moens (BVAS). "We hopen tegen de volgende vergadering van de NCAZ eind november met een eensgezind voorstel te kunnen komen." Nog puntsgewijs:- De nomenclatuur voor een honorarium bij de vroegtijdige zorgplanning door de huisarts is goedgekeurd, melden Reinier Hueting (Kartel/ASGB) en Roel Van Giel (AADM). - Een eerste ontwerp voor een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen zou voorliggen op de NCAZ van 30 november. Hierover werden al informele gesprekken gevoerd. - Een studie van het IMA over de evolutie van de conventiegraad bij huisartsen en specialisten lokt gemengde reacties uit. Meer leest u op onze website, en eventueel in de volgende krant.