...

Een groep van de Universiteit van Genève heeft die theorie toegepast op auto-immuunziekten. Om hun hypothese te toetsen hebben de Zwitserse vorsers muizen met een experimentele auto-immune encefalomyelitis, een model van multiple sclerose, in een koudere omgeving (ongeveer 10 °C) geplaatst na een periode van acclimatisering. Ze hebben niet alleen een daling van de ernst van de ziekte vastgesteld (van niet op de achterpoten kunnen stappen naar slechts een lichte verlamming van de staart), maar ook een minder uitgebreide demyelinisatie. Bovendien konden de dieren zonder enig probleem hun lichaamstemperatuur op peil houden."Wij hebben aangetoond dat koude invloed heeft op de activiteit van de inflammatoire monocyten en de antigeenpresentatie door die cellen vermindert, waardoor de T-lymfocyten, die een kritische rol spelen bij auto-immuniteit, minder worden geactiveerd en de zietesymptomen verminderen", legt coauteur Mirko Trajkovski uit. De vorsers gaan nu onderzoeken of hun ontdekking klinische toepassingen kan hebben. In een vijandige omgeving worden die middelen getransfereerd naar zogeheten onderhoudsprogramma's zoals het bewaren van energie en verdediging tegen uitwendige aanvallen.