...

Minjuvi® (tafasitamab) is een 'first-in-class', geoptimaliseerde Fc, gehumaniseerd, monoklonaal anti-CD19 antilichaam met een uniek werkingsmechanisme wat resulteert in een verhoogde antilichaamafhankelijk cellulaire toxiciteit. Het wordt synergetisch gebruikt in combinatie met lenalidomide gevolgd door Minjuvi® monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie. Er is een hoge medische nood, waaraan Minjuvi® beantwoordt dankzij de klinische resultaten, namelijk de uitzonderlijke mediane algehele overleving van 33.5 maanden (een significante verbetering van 20 maanden in vergelijking met de beschikbare behandelingen in tweede lijn). Minjuvi® werd als weesgeneesmiddel op 26 augustus 2021 voorwaardelijk goedgekeurd door de Europese Commissie om een versnelde toegang voor patiënten te creëren. Minjuvi® wordt verder klinisch onderzocht als therapeutische optie bij verschillende andere B-celmaligniteiten waaronder folliculair lymfoom en andere non-Hodgkin lymfomen.