...

Gaat u het artsenberoep verlaten? Of denkt u eraan? Overweegt u om van ziekenhuis te veranderen? Waarom? Wat bezorgt u stress in uw job? Waar haalt u plezier uit? Het METEOR-project - een samenwerking tussen KU Leuven en onderzoeksinstellingen in Italië, Nederland en Polen - wil de beweegredenen achterhalen van artsen en verpleegkundigen die eraan denken om te stoppen of om van ziekenhuis te veranderen. "Concreet zullen de onderzoekers op basis van wetenschappelijke kennis enerzijds en input uit de bevragingen bij artsen en verpleegkundigen anderzijds beleidsaanbevelingen ontwikkelen", licht prof. arbeidsgeneeskunde Lode Godderis toe, die vanuit KU Leuven betrokken is bij het project. "Deze beleidsaanbevelingen worden vervolgens vertaald naar workshops en een 'toolbox' om stakeholders zoals ziekenhuismanagement te ondersteunen in hun beleid rond mentaal welzijn en jobbehoud. Op die manier willen we een grotere kwaliteit van werken voor verpleegkundigen en artsen bereiken."