...

Niet elke mantelzorger vindt het gemakkelijk om hulp te aanvaarden. Als die stap gezet wordt, is het belangrijk dat de zorg op maat is. Van de zorgbehoevende én de mantelzorger. In een ideale wereld vormen de mantelzorger en de professionele thuiszorg een perfecte tandem die afgestemd op elkaar de beste hulp en ondersteuning bieden. Door de personeelstekorten in de zorg is die ideale wereld verre van realiteit. Mantelzorgers vangen te vaak op wat de professionele thuiszorg niet kan waarmaken. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat mantelzorgers zorg overnemen of zich verplicht voelen zorg op te nemen. Zij ervaren immers al druk genoeg.