...

De coronacrisis was een ongewone situatie waar overheden maatregelen namen die nooit tevoren zijn genomen, maar dankzij verschillende bevragingen werd duidelijk wat de werkelijke impact is van bepaalde maatregelen op de zwaksten in de maatschappij. Indien de tweede golf er komt, zullen we bepaalde zaken anders moeten aanpakken. We moeten onder andere in de communicatie oog hebben voor de kwetsbaren zelf én hun mantelzorgers. Het is noodzakelijk dat mantelzorgers niet meer onder de radar blijven zoals nu jammer genoeg nog te vaak het geval was. We moeten zorgen dat er een gefundeerd plan op tafel ligt om hen te ondersteunen, zodat ze er niet opnieuw alleen voor staan.