...

De gezondheidsongelijkheid, die tijdens de coronapandemie al groter werd, zal door de energiecrisis nog verder toenemen. Als er financiële problemen zijn in een gezin, zijn er doorgaans ook minder mogelijkheden om aan activiteiten buitenshuis deel te nemen. Hierdoor brengen mensen in armoede proportioneel meer tijd door in hun (koude) huis. Het zijn allemaal factoren die gezondheidsongelijkheid in de hand werken. Om die gezondheidsongelijkheid tegen te gaan, is het cruciaal om integraal te handelen en in verschillende beleidsdomeinen tegelijkertijd actie te ondernemen: er moeten maatregelen genomen worden die proportioneel rekening houden met de financiële noden van gezinnen.