...

De algemene nomenclatuurnummers 101290 en 102535 (samen met de niet-geaccrediteerde versies 101275 en 102012) worden opgesplitst. Ook enkele pas erkende specialismen of bijzondere beroepstitels krijgen een apart nomenclatuurnummer, zoals de specialisten in klinische genetica en de houders van de bijzondere beroepstitels medische microbiologie en klinische infectiologie. Daarnaast komt er een apart nomenclatuurnummer voor de pneumologen en respectievelijk de gastro-enterologen die een bijzondere beroepsbekwaamheid voor oncologie hebben verworven. Maar het eraan gekoppelde honorarium blijft (voorlopig) gelijk aan dat van pneumologen en gastro-enterologen in het algemeen. De opsplitsing van de nomenclatuurnummers geeft het Riziv een beter zicht op de activiteit binnen de verschillende disciplines. "De algemene nummers werden frequent gebruikt. Maar je kon niet zien of de prestatie werd geleverd door een klinich bioloog, orthopeed of oftalmoloog", verduidelijkt VAS-voorzitter Marc Moens. Bovendien maakt deze maatregel het in de toekomst wel mogelijk de honorering voor een specifieke groep van artsen afzonderlijk aan te passen, zo onderstreept ook Reinier Hueting van het Kartel."In de heelkunde blijft daarentegen het probleem bestaan dat er maar één nomenclatuurnummer is voor de hele groep. Het onderscheid tussen verschillende subdisciplines bestaat officieel niet", voegt de Kartel-voorzitter er nog aan toe. "Kartel heeft de Hoge Raad gevraagd deze subdisciplines wel te erkennen, maar dat zal nog niet voor morgen zijn."