...

Omwille van hun andere lichaamsbouw moeten kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 1,35m worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem, zoals een baby- of kinderzitje of een verhogingskussen. Kinderen jonger dan 18 jaar die 1,35 m of groter zijn, moeten worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbevei- ligingssysteem óf de gordel dragen. Er worden echter vaak fouten gemaakt bij de installatie van kinder- beveiligingssystemen, of kinderen worden vastgemaakt in een zitje waarvoor ze al te groot, of nog niet groot genoeg zijn. Door een verkeerd gebruik van een zitje of het gebruik van een onaangepast zitje verkleint of verdwijnt de bescherming die een zitje biedt, met een verhoogd risico op dodelijke of ernstige verwondingen tot gevolg. Uit eigen observaties door Vias institute blijkt dat slechts 26% van de kinderen kleiner dan 135 centimeter in een aangepast kinderbeveiligings- systeem werd vervoerd dat op de juiste manier gebruikt werd. In een ander onderzoek stelde Vias vast dat 93,9% van de kinderen de gordel draagt voorin, terwijl dat achterin 89,6% van de kinderen een gordel draagt. Ondanks de laksheid waarmee zitjes gebruikt worden, hebben kinderen een minder groot risico om te sterven in het verkeer dan weggebruikers uit andere leeftijdscategorieën. Het aantal verkeersdoden tussen 0 en 14 jaar oud in België daalde sinds de jaren 90 sterker dan bij het totale aantal verkeersdoden van alle leeftijden. In 2019 lieten niet- temin nog 11 kinderen het leven in een verkeersongeval, en geraakten 3.493 kinderen gewond. Vias noemt als mogelijke verklaringen voor de verbeterde verkeersveiligheid van kinderen een toename van zones 30, een verbetering van de veiligheid van auto's zowel voor inzittenden als kwetsbare weggebruikers en mogelijk een toename van het (juiste) gebruik van verbeterde kinderzitjes en -stoeltjes. Als we de Belgische cijfers vergelijken met het buitenland, blijkt dat het nog beter moet kunnen. In de leeftijds- categorie 0 en 14 jaar telt België 6,7 verkeersdoden per miljoen inwoners, net onder het Europees gemiddelde van 7,8. Koploper Zweden kent een mortaliteit bij jonge verkeersslachtoffers van slechts 3,5 - minder dan de helft van het Europees gemiddelde. Ook Spanje (4,4) en Italië (4,6) doen het beter dan België. Om de verkeersveiligheid van kin- deren nog te verbeteren moet volgens Vias ingezet worden op educatie, infrastructuur, voertuigtechnologie en aangepaste beschermingsmiddelen. Naast de formele verkeerseducatie, die voornamelijk op school plaatsvindt, is ook informele educatie (zoals oefening in de praktijk, het opdoen van ervaringen in het dagelijks verkeer en het leren van het gedrag van anderen) erg belangrijk, stelt Vias. Het is ook belangrijk om andere weggebruikers te sensibiliseren over de aanwezigheid en beperkingen van kinderen in het verkeer. Waar kwetsbare weggebruikers en gemotoriseerd verkeer gemengd worden, moet de snelheid van het gemotoriseerd verkeer beperkt worden. Dat kan door de uitrol van een zone 30, snelheidsbeperkingen in de schoolomgeving en de aanleg van woonerven. Een recente toevoeging aan het verkeers- reglement is de schoolstraat. Straten met dit statuut worden aan het begin en einde van de schooldag af te sluiten voor het grootste deel van het gemotoriseerd verkeer. Bestuurders mogen er niet sneller dan stapvoets rijden. Moderne veiligheidssystemen zoals Intelligent Speed Assistance (ISA), dat de bestuurder helpt zich aan de snelheidslimieten te houden, voetgangers- en fietserdetectie via camera's en sensoren, en systemen die de dode hoek van vrachtwagens verkleinen kunnen aanrijdingen voorkomen en de ernst van aanrijdingen beperken. Vanaf 7 juli 2024 moeten alle nieuwe voertuigen standaard uitgerust zijn met ISA, Lane Keeping Assist, afleiding- en vermoeidheidsdetectie en detectie van kwetsbare weggebruikers. Bij de beschermingsmiddelen wijst Vias op het belang van een fietshelm die bij een val de kracht op het hoofd opvangt via een energie-absorberende schuimlaag. Er bestaat grote wetenschappelijke consensus over de doeltreffendheid van een fietshelm. Het dragen van een fietshelm is in België evenwel niet verplicht, ook niet voor kinderen.De veiligheid van kinderen als autopassagier kan nog verhoogd worden wanneer het (correcte) gebruik van kinderzitjes verbetert.