Violett

...

Violett (de nieuwe naam voor de werking van Ghapro en Pasop) biedt informatie, advies en hulp voor sekswerkers in heel Vlaanderen. De organisatie werkt multidisciplinair (medisch-sociaal-psychologisch-juridisch). Daardoor wordt voorkomen dat cliënten meerdere intakegesprekken moeten doen of van het kastje naar de muur gestuurd worden. De medewerkers kennen de sector en werken in vertrouwen en discreet.Om sekswerkers te ondersteunen in veilig sekswerk, geeft Violett ook informatie en advies aan klanten en uitbaters. Violett deelt ook expertise over prostitutie met organisaties uit de brede welzijns- en gezondheidssector. Zij kunnen bij Violett terecht voor doorverwijzing, informatie, advies, vorming of overleg. www.violett.be Filet Divers is een vereniging waarin armen het woord nemen, een verbindend en versterkend kansencentrum en een sociale kruidenier. Filet Divers creëert een kansrijke omgeving en focust op activiteiten die het doelpubliek energie geven. Zo ontwikkelen ze kracht om moeilijkheden zelf te overwinnen. Filet Divers countert hun lage zelfbeeld via verbindende activiteiten, focus op succeservaringen en vergroting van het sociaal netwerk. In het programma Filet Divers Sport! worden mensen in armoede aangezet om deel te nemen aan eenvoudige bewegingsactiviteiten zoals zwemmen, wandelen, fitnessen en tafeltennis. Filet Divers is gehuisvest in het Kansenhuis van Bond zonder Naam.www.filetdivers.be Zenith biedt elke week morele en materiële hulpverlening aan behoeftigen, politieke vluchtelingen en kandidaat-vluchtelingen. Zenith deelt onder meer voedselpakketten uit: elk gezin dat langskomt bij Zenith krijgt een voedselpakket aangepast aan de grootte van het gezin met melk, deegwaren, brood, broodbeleg, groenten en fruit. Verder zamelt Zenith ook gebruikte kledij en speelgoed in. Bij het begin van een nieuw schooljaar is ook schoolgerief ter beschikking.Op dit ogenblik werken er meer dan 50 vrijwilligers voor en achter de schermen van de vzw. De vzw werd gesticht in september 1992 en is sinds 2001 ze gevestigd in de De Marbaixstraat. www.zenithvzw.be De vzw Sint Antonius van Padua zet zich in voor kansarmen door voedsel-en kledingbedeling. Tijdens de covid-19 periode was de vzw 4 voormiddagen per week werkzaam om behoeftigen te helpen met voeding en kleding. Doordat meer mensen een beroep deden op de vzw, en er tegelijk minder leveringen door voedselbanken waren, investeerde de vzw zelf in de aankoop van voedsel en beschermingsmaterialen voor veilige werkomstandigheden.De vzw merkt ook dat vele gezinnen het ook moeilijk hebben om medisch/farmaceutische kosten en benodigdheden zoals een computer voor de digitale aansluiting van de kinderen op de school te betalen. Met een 'assistentie'-project wil de vzw tussenkomen in deze levensnoodzakelijke zaken voor gezinnen met kinderen. https://www.kerknet.be/federatie-antwerpen-noord/nieuws/de-helden-van-sint-antonius Domo biedt in 17 Vlaamse steden en gemeenten laagdrempelige, preventieve ondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar en toekomstige gezinnen. De kern van Domo zijn de vrijwilligers die gezinnen in hun eigen omgeving ondersteuning en praktische hulp bij gezins- en opvoedende taken bieden.Het unieke in de Domo-werking is dat één vrijwilliger met een gemiddelde van één dagdeel per week bij één gezin aan huis gaat en dit voor een langere tijd. De relatie tussen gezin en vrijwilliger is intensief, gelijkwaardig en wederkerig. Domo maakt vooral gebruik van 'gewone' menselijke kwaliteiten: positieve betrokkenheid, vriend aan huis, presentie, respect en waardering. Het gaat in de allereerste plaats om het leggen en herstellen van verbinding. www.domovlaanderen.com