...

Het heeft even geduurd voor we Kevin te pakken kregen voor een interview. Hij slaat mea culpa. "De eerste dagen na mijn verkiezing werd ik overspoeld door berichten en mails. Ik ben dagen zoet geweest met 'dank u wel' te antwoorden." Je bent bekend nu, Kevin, dat hoort erbij. Je hebt zelfs je eigen Wikipedia-pagina, zag ik. Daarop kunnen we lezen dat je al sinds je studententijd politiek geëngageerd bent: je bent begonnen bij de ChristenDemocratische Studenten (CDS).Politiek was thuis een vaak wederkerend gespreksonderwerp aan tafel. Maar die gesprekken waren niet christendemocratisch georiënteerd. Al gauw kwam ik tot het besef dat ik ergens anders voor stond. Tijdens mijn eerste jaar unief, ben ik naar verschillende partijbijeenkomsten geweest: van Groen, sp.a, Open VLD en CD&V - NV-A was toen nog heel klein. Bij CD&V had ik het beste gevoel. Me aansluiten bij CDS was bijgevolg een logische, volgende stap. Wat opvalt, is dat je er niet voor terugdeinst om bestuursfuncties op te nemen. Als bachelorstudent word je lokaal CDS-voorzitter in Diepenbeek, later nationaal CDS-voorzitter. En nu heb je het tot voorzitter van JongCD&V geschopt.Als student oefende ik geen sport of andere hobby uit, dus ik had er de tijd voor. Nee, alle gekheid op een stokje: ik vond het belangrijk om naast mijn studie een andere bezigheid te hebben. Heel vaak gaan gesprekjes met medestudenten geneeskunde voor of na de lessen over... geneeskunde (glimlacht). Onvermijdelijk blijf je ook wat 'hangen' binnen de muren van je eigen universiteit. Bij CDS kon ik van gedachten wisselen over andere thema's met jongeren van over heel Vlaanderen, en dat vond ik erg verrijkend. Het is langs die weg dat ik in contact gekomen ben met JongCD&V en CD&V. Je bent recent afgestudeerd als huisarts. Werd het je tijdens de opleiding al duidelijk dat je een huisartsenbestaan zou inruilen voor een job in de politiek?Noem het eerder een samenloop van omstandigheden. Ik ben in maart afgestudeerd, had niet meteen zicht op een praktijk om in te starten. Het moment was juist. Ik neem aan dat als je al een aantal jaar aan het werk bent als huisarts, je niet zo makkelijk de stap zet om je praktijk en je patiënten 'achter te laten'. Versta me niet verkeerd: ik ben uitermate blij dat ik deze kans krijg en dat ik van de politiek mag proeven. Maar wellicht keer ik nadien gewoon terug naar de huisartsgeneeskunde. Ja? Je voorganger, Sammy Mahdi, brak zijn tweede termijn als jongerenvoorzitter af om federaal parlementslid te worden.(lacht) Oké, zeg nooit "nooit". Misschien bieden er zich op een bepaald ogenblik wel nieuwe kansen aan. Maar in de politiek verder gaan is momenteel niet de ambitie. Wat is de meerwaarde van een huisarts aan het roer van JongCD&V?Bij CD&V zijn weinig leden/mensen actief vanuit de zorgsector, maar veelal uit richtingen als rechten, politieke en economische wetenschappen, ... Ik merk dat zorg en welzijn daardoor vaak vanuit een theoretisch perspectief benaderd worden. De tussenkomsten die ik maak hebben dan ook vooral betrekking op de praktische implicaties van beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan de random controles die het Riziv tijdens de coronacrisis uitvoerde om artsen op te sporen die de coronamaatregelen niet strikt opvolgden. Het kan niet de bedoeling zijn dat een arts op het matje geroepen of gestraft wordt, omdat een probleem urgent leek op spoed maar dat in de operatiezaal uiteindelijk toch niet zo bleek te zijn. (ferm) Geneeskunde valt überhaupt moeilijk in wetten, richtlijnen en regels te vatten. Een belangrijke drijfkracht binnen de geneeskunde, is het 'niet-pluis-gevoel', en dat is de expertise van zorgverleners. Ik zie het als mijn rol om ervoor te zorgen dat er rekening gehouden wordt met die expertise. Omdat je als huisarts overal komt, en mensen van alle slag ziet, weet je ook goed wat er leeft in de samenleving. Dat gaat niet als je altijd in je eigen 'bubbel' blijft - al heeft dat de dag vandaag misschien een andere betekenis (lacht). Mensen hebben vooral interesse voor datgene waar zij mee gebaat zijn. Ik vind het dus belangrijker om daar mee bezig te zijn, dan pakweg een staatshervorming. Het gaat er mij om dat beslissingen verwezenlijkt worden, niet op welk niveau.Welke accenten wil je leggen binnen je termijn als voorzitter van JongCD&V? Het is geen geheim dat CD&V het niet goed heeft gedaan de voorbije verkiezingen. Er komt een ideologische denkoefening. In feite moeten we met JongCD&V diezelfde denkoefening al achter de rug hebben, wanneer de moederpartij onze input vraagt. Het voornemen is dus om binnen mijn voorzitterstermijn met de jongeren een 'eigen' ideologisch congres te organiseren. Ik denk dat het niet slecht zou zijn moesten we daarbij de nodige aandacht schenken aan ethische thema's, denk aan abortus en euthanasie, om onze waarden te hertalen naar een verhaal dat past bij de samenleving van vandaag. We mogen op die vlakken niet te conservatief blijven. Tot slot nog even over de coronacrisis. Hoe heb je de voorbije maanden ervaren als huisarts? Een algemeen gehoorde kritiek bij je collega's is dat men veel zelf heeft moeten uitvissen, en dan was er natuurlijk het tekort aan beschermingsmateriaal.Artsen en andere zorgverleners zijn ongelofelijk vindingrijk en flexibel met de beschikbare tijd en middelen omgegaan. Het is dan ook die innoverende kijk die ons mijns inziens door de crisis heeft geslagen. De richtlijnen vanuit het beleid waren er wel, alleen werden ze niet goed uitgevoerd. Er kwam verschillende informatie vanuit de verschillende niveaus, dat bracht veel verwarring teweeg. Laat ons hopen dat de overheid uit deze crisis geleerd heeft dat beslissingen eenduidig moeten zijn, en ook als dusdanig moeten gecommuniceerd worden. Ik vermoed dat er wel genoeg kennis is opgebouwd om de ziekenhuizen en eerste lijn goed te kunnen bijstaan moest er een tweede golf komen. Waarop moeten we letten bij een eventuele tweede golf?De 'blijf in uw kot'- en social-distancing-maatregelen hebben de eenzaamheid sterk doen toenemen. Mensen met psychische problemen hebben erg geleden. Ook economisch kunnen we zo'n tweede lockdown niet aan. Als er een tweede golf komt, zal het zaak zijn van de ouderen goed af te schermen. Maar misschien moeten de maatregelen ditmaal minder strikt zijn voor volwassenen en jongeren.