...

Baby's moeten zich kunnen beschermen tegen de pathogenen waar ze na de geboorte mee in contact komen, maar we hebben lange tijd gedacht dat pasgeborenen nagenoeg geen actieve T-cellen hebben. Recente studies tonen aan dat baby's alfa-bèta-T-lymfocyten aanmaken, maar die zijn nog niet zo ontwikkeld als bij volwassenen. Nu hebben baby's wel andere T-cellen, de Vg9Vd2-cellen (gamma-delta-T-lymfocyten). Bieden die misschien bescherming? Een groep van het ULB-Center for Immunology Research ging het na, onder de leiding van dr. David Vermijlen. "We hebben daarvoor samengewerkt met vorsers van de Universiteit van Kaapstad, Zuid-Afrika", zegt dr. Vermijlen. "Zij hebben witte bloedcellen geïsoleerd in bloedstalen van baby's van tien weken, ingevroren in vloeibare stikstof en vervolgens naar België gestuurd. Wij ontdooiden ze eerst om ze nadien te analyseren." "Door sequencing van receptoren die specifiek tot expressie worden gebracht door Vg9Vd2-T-cellen, konden we in de eerste plaats aantonen dat die cellen, die tien weken na de geboorte in het bloed van de baby werden teruggevonden, eigenlijk al door de foetus worden geproduceerd", vervolgt David Vermijlen. "Het zijn de eerste T-lymfocyten die de foetus aanmaakt, althans bij primaten. Muizen hebben die T-lymfocyten niet en kunnen dus niet als experimenteel model worden gebruikt." "We vergeleken ze vervolgens met diezelfde cellen bij volwassenen. Ze reageren minder sterk op stimuli in vitro en hun effectorfuncties zijn bij de geboorte zwakker dan bij volwassenen. Dat is misschien te verklaren door de vereiste intra-uteriene tolerantie. Het is inderdaad beter dat die cellen niet te sterk reageren, want als het immuunsysteem van de foetus fors zou worden gestimuleerd, zou dat kunnen uitmonden in een miskraam." Maar na de geboorte veranderen de zaken. De ULB-vorsers toonden aan dat de door de foetus geproduceerde Vg9Vd2-T-cellen zich beginnen te vermenigvuldigen en te differentiëren tot krachtige cytotoxische effectorcellen zodra de baby wordt blootgesteld aan microben. "Wij denken dat de Vg9Vd2-T-cellen een eerste verdedigingslijn vormen zodra de pasgeborene in contact komt met de bacteriën van het microbioom voornamelijk van de moeder, en de baby verdedigen tegen infectie. Op dat ogenblik zijn de alfa-bèta-T-lymfocyten immers nog niet echt ontwikkeld", zegt dr. Vermijlen. De onderzoekers gaan nu kijken naar de functie van Vg9Vd2-T-cellen bij infecties die zich voordoen in de eerste levensstadia, zoals congenitale toxoplasmose en malaria tijdens de zwangerschap. "Ons onderzoek met betrekking tot de parasiet Toxoplasma gondii is al goed gevorderd. Het is duidelijk dat de Vg9Vd2-cellen een rol kunnen spelen bij die infectie", bevestigt David Vermijlen. "Wat Plasmodium betreft, zijn we nog altijd aan het zoeken naar stalen om het onderzoek te starten." De studie zou ook gegevens kunnen opleveren rond vaccinatie. "De Vg9Vd2-T-cellen zijn zo actief in het begin van het leven dat daar rekening mee zou moeten worden gehouden bij de ontwikkeling van vaccins voor pasgeborenen en zuigelingen."