...

STROOM wil ook nadenken over een duurzame toekomst voor dit gebied, voor ons land en voor de planeet. En het festival wil de stem van de kunstenaars in dat debat laten weerklinken. Het gaat om intieme concerten op verborgen plekjes, om grootschalige openluchtvoorstellingen met zicht op de Schelde, over leuke formules met ontbijt of bubbels aan het kasteel d'Ursel in Hingene. Daar weerklinkt op 1 en 2 juli een compacte versie voor zeven solisten van Beethovens Pastorale symfonie die vol verwijzingen zit naar de natuur.Verder is er een Dender Discover dag in Dendermonde vol korte concertjes her en der in de stad, of een familiedag aan het kasteel van Laarne. Er is ook aandacht voor projecten rond plastic in onze rivieren of voor de ultra korte keten en voor het Sigmaplan. Dat laatste is het waterbeheersingsplan van de Scheldevallei dat deze contreien tegen overstromingen moet beschermen. Het staat daarmee in het brandpunt van de klimaatdiscussie, een debat dat niet alleen door wetenschappers en politici gevoerd kan worden.Om het tij echt te keren, is een brede maatschappelijke beweging nodig waarin ook de stem van de kunstenaars weerklinkt. Zo is er Rain Requiem van Jef Neve en David Van Reybrouck, opgedragen aan de slachtoffers van de overstromingen in ons land die vorige zomer plaatsvonden. Van Reybrouck sprak met tientallen getroffenen en distilleerde poëzie uit die interviews. In de bocht bij Sint-Amands wordt Rain Requiem gecreëerd. Verder zijn er ook kunstinstallaties in 23 gemeenten langs de Schelde te ontdekken. Alles kan aangevuld worden met fietstochten, wandelingen, en leuke logies of toffe plekjes voor foodies.