...

De baas van CM wil hervormen. Hij vindt dat het onderscheid tussen mensen met verhoogde tegemoetkoming en 'normaal' verzekerden niet meer beantwoordt aan de realiteit. In zijn ogen zijn er nog veel tussenschakeringen, die een meer gedifferentieerde aanpak noodzaken. De mate van terugbetaling zou verder kunnen verfijnd worden, althans in zijn visie.Maar mochten de bestaande kanalen meer bekend zijn bij de mensen die het nodig hebben, mocht er op dat vlak wat meer transparantie zijn, annex voorlichting, dan is er hoegenaamd geen nood aan nog complexere vormen van terugbetaling.