...

Dit is geen oproep om de verschillen in preventiebeleid en prijzen voor bevallingen,... onder de mat te vegen. Dit is een oproep aan de verantwoordelijken, binnen en buiten de politiek, om betere cijfers voor te leggen: meer kankerscreening, ruimere tewerkstelling van zorgpersoneel, minder gespreide prijzen,... - maar dan wel met het welzijn voor àlle Belgen als doel. De huidige staatsstructuur ligt hierbij dwars. Verder opsplitsen van het beleid is niet de oplossing. Een rechtvaardiger alternatief is een herfederalisering van het gezondheidsbeleid. De federale overheid, als dienaar van het algemeen belang, moet dan wel meer slagkracht krijgen, bijvoorbeeld via normenhiërarchie (waarbij zij dwarsliggende deelstaten bij de les kan houden).