...

Eveneens in Neurology (zie artikel hiertegenover) stelt een studie vast dat een hoge HDL-cholesterol en een lage variabiliteit van die parameter beschermt tegen de ziekte van Parkinson. In een Koreaanse cohorte die een vijftal jaar werd gevolgd, hadden personen met een lage HDL-cholesterol meer kans om de ziekte van Parkinson te krijgen. Bij deelnemers die aan het begin van de studie een HDL-cholesterol lager dan 40 mg/dL hadden, was de kans om de ziekte van Parkinson te zien optreden 21% hoger dan bij deelnemers met een HDL-cholesterol hoger dan 60 mg/dL. De onderzoekers keken ook naar de variabiliteit van de HDL-cholesterol. Een fluctuerende waarde van HDL-cholesterol werd onlangs erkend als een onafhankelijke risicofactor voor verschillende aandoeningen, los van het gemiddelde niveau van de HDL-cholesterol. Met andere woorden, een sterk fluctuerende waarde stelt bloot aan een gezondheidsrisico, ook al heeft de betrokken persoon een hoge waarde van HDL-cholesterol. Zo heeft men een verband vastgesteld tussen een hoge variabiliteit van de HDL-cholesterol en sterfte bij patiënten met cardiovasculair lijden. Nu blijkt een hoge variabiliteit van HDL-cholesterol volgens het artikel in Neurology dus ook een risicofactor te zijn voor het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. Personen met een hoge variabiliteit zijn ouder, roken vaker en hebben vaker cardiometabole aandoeningen. Wat het mechanisme kan zijn achter het verband tussen HDL-cholesterol en de ziekte van Parkinson, is een raadsel. We weten wel HDL-cholesterol anti-inflammatoire en antioxidatieve eigenschappen heeft. Maar misschien is er sprake van een omgekeerd verband, wat zou betekenen dat de ziekte van Parkinson (al in haar prodromale fase) het cholesterolmetabolisme verstoort.