...

Endoscopie levert een belangrijke bijdrage tot de ecologische voetafdruk van de zorg. De onderzoekstechniek genereert 3,09 kg afval per bed en per dag, als men (digestieve) endoscopie als een apart departement beschouwt. Goed voor de derde positie onder de departementen van het ziekenhuis, na anesthesie en intensieve zorg. Verschillende factoren liggen hiervan aan de basis. Zo vereist het ontsmetten van de endoscoop veel water en ontsmettingsmiddelen. Een deel van het instrumentarium wordt maar één keer gebruikt. Efficiënte waterzuivering en minder gebruik van wegwerpmateriaal zijn hier aangrijpingspunten. Maar het beperken van het aantal procedures is de belangrijkste factor, zeggen de auteurs. De iFOBT, de videocapsule en de CT-scan zijn mogelijke alternatieven. Een streep door de rekening voor departementen die dan toch maar moeten leven van het aantal onderzoeken dat ze uitvoeren? Niet zo: in de meeste gevallen gaat duurzame gezondheidszorg niet gepaard met financieel verlies, weten Maurice et al. Hoe ze de afname van het aantal onderzoeken precies willen compenseren, is niet duidelijk. Maar dat men niet alle factoren tegelijk kan aanpakken, betekent niet dat men niets moet doen, klinkt het nog.