...

Het Verzekeringscomité behandelde op 18 november een serie dossiers over wachtposten. Voordien vond over een aantal dossiers ook schriftelijk overleg plaats, omdat de Nationale Commissie door allerlei omstandigheden al geruime tijd niet meer samengekomen was. Naast de wachtpost in Oudenaarde kreeg ook die van Wetteren groen licht voor de investeringskosten.In Bree komt er een satelliet van de wachtpost Noord-Limburg. De budgetten werden behandeld van de wachtposten Herkenrode, Tienen, Zora (ZuidOostRand Antwerpen) en Haspengouw. Ook het voorstel voor KHOBRA (Leuven) werd aangenomen. In Brussel komt er binnen het globale plan voor het Gewest een wachtpost in Anderlecht. In de provincie Luik, ten slotte, zouden er twee nieuwe wachtposten bijkomen, één in Fléron en één in Neupré - voorlopige budgetten voor de oprichting werden vrijgemaakt. Bij de behandeling van de dossiers wordt uitdrukkelijk gekeken naar de dekking van het grondgebied en de plannen voor toekomstige Functionele Samenwerkingsverbanden.Met alle projecten tezamen dreigt het beschikbare budget van 25 miljoen euro overschreden te worden. De Commissie Begrotingscontole gaf toch een gunstig advies voor de goedkeuring van de dossiers. Als een wachtpost wordt opgericht, worden de meeste patiënten in het weekend opgevangen op de wachtpost - het doel is 75%. Anders zou voor bijna al deze gevallen een huisbezoek moeten plaatsvinden - en dat komt uiteindelijk duurder uit. Voorwaarde is voor de Commissie Begrotingscontrole wel dat in 2020 het budget voor de wachtposten correct wordt vastgelegd en bewaakt. Volgens de Technische Raming zou dat tot 32,3 miljoen euro kunnen bedragen.