...

Bioloog Tijs Goldschmidt krijgt de PC Hooftprijs voor zijn hele oeuvre en won al de Wolkersprijs 2022 voor het beste natuurboek met zijn essaybundel Wolven op het ruiterpad. In twintig verrassende en gevarieerde hoofdstukken draait het om de rol van de mens in de natuur, het roedeldier bij uitstek en zijn relatie met zijn leefomgeving. Goldschmidt bezit een groot talent om wetenschap, geschiedenis, observatievermogen en zijn eigen ervaringen in een soepele en beheerste stijl samen te brengen. Natuur en cultuur zijn voor hem onlosmakelijk verbonden en hij vervlecht naadloos filosofie, (paleo)antropologie, kunst of mode met ecologie en natuurbeleid. De herintrede van de wolf, dat andere roedeldier in opkomst, loopt als een rode draad door het boek en doet vragen stellen bij de rol van onszelf als toppredator. Het boek wordt bovendien verrijkt door twee mooi verzorgde en geannoteerde fotokaternen.