...

ASGB-bestuurslid dokter Frieda Matthys voegt er wel aan toe dat het klassieke beeld van honderd jaar geleden zich nog steeds weerspiegelt in de medische praktijk. "Nog steeds gaat er (te) veel aandacht naar techniek, macht enz. en te weinig naar 'vrouwelijke' waarden zoals empathie en communicatie. Vrouwen nemen ook vaak mannelijke normen over." Zelf zegt Matthys in een 'bevoorrechte positie' te zitten. "Maar het is niet omdat ik nooit veel nadelen heb ondervonden dat dit niet voor anderen kan gelden." Het beroep is zowel bij huisartsen als bij specialisten doorgedreven vervrouwelijkt. Bij de jongere generatie zijn twee derde vrouwen. "Er is wel een duidelijk onderscheid. Lucratieve disciplines zoals cardiologie, heelkunde of medische beeldvorming zijn vaak nog mannenbastions terwijl veel meer vrouwen in 'zachte' specialismen zoals pediatrie, psychiatrie en vooral kinder- en jeugdpsychiatrie werken. Vrouwen die willen doordringen in mannelijke disciplines moeten extra begaafd en gemotiveerd zijn." Bovendien weerspiegelt het vrouwelijke overwicht zich niet in leidinggevende functies. "Hogerop geraken is niet vanzelfsprekend voor een vrouw. Wel is er hiervoor meer aandacht." Matthys verwijst naar het UZ Gent waar vrouwen de helft van de bestuursfuncties innemen. "Elders is dat helaas niet het geval." Bij het opzetten van symposia tonen organisaties zoals het ASGB of de Hoge Gezondheidsraad zich alert, ze willen er meer vrouwelijke sprekers bij betrekken. "Dat is positief. Tegelijk bevestigt het dat dit nog niet vanzelfsprekend is." Overigens vaardigt het Algemeen Syndicaat in de Nationale Commissie en de Technisch Geneeskundige Raad een jonge vrouwelijke arts af. "En de ASGB-voorzitter is het feministische gedachtegoed genegen." Het beroep vervrouwelijkt maar de geneeskunde zelf niet, zeker niet in disciplines zoals cardiologie, chirurgie enz. "Dat is niet goed. Onderzoek, grote klinische studies, tonen aan dat vrouwen beter af zijn met een vrouwelijke dan met een mannelijke specialist. Vrouwelijke chirurgen hebben doorgaans ook minder complicaties, minder heropnames enz." In het algemeen is gelijkheid niet evident. "Mijn vrees is dat in maatschappelijk onzekere tijden met oorlogen en migratie mensen terugplooien op vaste waarden en traditionele rolpatronen. Je ziet dat al in Polen, Hongarije of de VS. In die zin blijft een internationale vrouwendag nodig en nuttig, het kan de aandacht op de problematiek vestigen."