...

Verrast is hij naar eigen zeggen niet, als we dr. Geysenbergh om een reactie vragen op zijn eerste plaats in de Twitter Influencers Top 100. "Ik slijt wel wat tijd op Twitter, té veel volgens mijn echtgenote", zo lacht hij. "Het voorbije jaar was er dan ook veel om over te tweeten." Gevraagd naar wat Twitter voor hem betekent, antwoordt de huisarts dat het voor hem vooral een uitlaatklep is "om de emoties die je voelt bij het nieuws te ventileren. Soms is het goed om te weten hoe anderen, zowel collega's als niet-collega's, daarover denken." Die discussies leren hem bij momenten om zijn eigen perspectief bij te stellen. "Als huisarts heb je het privilege om in contact te komen met mensen met verschillende achtergronden, ideologieën en meningen. Op dezelfde manier kan een tweet een echte eye opener zijn", zegt Geysenbergh, die ook actief is als bestuurslid van VAS. Sociale media, waaronder Twitter, speelden overigens een belangrijke rol in de sensibilisering rond de recente #geenstem-campagne van het artsensyndicaat. Met de actie wil BVAS aankaarten dat artsen nauwelijks betrokken worden in de aanpak van de pandemie. Heel wat artsen waaronder dr. Geysenbergh postten een foto van zichzelf met mondmasker op Twitter, met daarop de boodschap 'Geen stem'. Wat goede Twitter-voornemens betreft voor 2022, wil de arts - gek genoeg - minder tijd spenderen op het sociale medium. In het algemeen wenst hij Twitter "minder polarisatie" toe. "Als je nog maar op een tweet reageert, beland je soms automatisch in het 'andere' kamp. Dan is het nadien niet altijd even evident om te verduidelijken dat je eigenlijk een centrumpositie wil innemen. Soms worden boodschappen ook tegenover elkaar gezet terwijl je makkelijk tot een synthese zou kunnen komen." Het helpt dan wel als je elkaar kent, binnen de Twitter-bubbel of daarbuiten, zegt Geysenbergh. "Geschillen worden dan makkelijker overbrugd." Net zoals de voorbije jaren eindigde uw krant in de top vier bij de organisaties, ditmaal (2021) op plaats twee. De Twitter Top is een initiatief van Healthbuzz en geeft een overzicht van de activiteit van resp. een ruim aantal organisaties en zorgverleners actief in de Belgische gezondheidszorg. De scores moeten een idee geven van de mate waarin de tweets gebonden aan een account verspreid geraken onder andere tweeps.