...

Domus Medica kwam met het idee op de proppen om in de Eerstelijnszones de medische intake te organiseren in zorgpunten. "Maar de situatie is heel complex en nog erg onduidelijk", stelt de voorzitter van Domus Medica. "Ze is ook nergens dezelfde. In sommige gemeenten zijn er nog geen of amper vluchtelingen. In Antwerpen staat men het verst met de medische opvang. Vluchtelingen worden er op- gevangen in een oud woonzorgcentrum en daar werd ook het eerste zorgpunt opgezet - met een medisch coördinator. De stad Antwerpen heeft weliswaar meer middelen en personeel dan de meeste gemeenten", meent Van Giel. Op het Kringloket van Domus Medica delen kringen hun inzichten en er- varingen. Je hebt bij de huisartsen- kringen een aantal voortrekkers maar lang niet alle kringen staan al erg ver met de voorbereiding. Volgens Van Giel is het best een opvangstructuur te organiseren op het niveau van de Eerstelijnszones. "Die hebben met de vaccinatiecentra wel bewezen dat ze zoiets aankunnen. En de opvangteams moeten immers niet alleen bestaan uit artsen, maar ook uit verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers,..." zegt hij. Men zal mensen moeten vinden om te tolken en ook culturele bemiddeling kan op zijn plaats zijn. Het is volgens hem het Agentschap Zorg en Gezond-heid dat het startsein moet gaan geven. Hoe die opvang er precies uitziet, moet voor hem flexibel worden ingevuld. "Een centraal zorgpunt is vooral aan- gewezen als veel vluchtelingen op een plaats worden samengebracht. Zitten de Oekraiëners sterk verspreid bij gast- gezinnen, dan kun je misschien beter werken met mobiele teams." De opvang van vluchtelingen is zeer specifiek, het is geen routine-huisartsgeneeskunde. "We zijn onder meer gaan praten met Artsen Zonder Gren-zen, die op dat vlak ervaring hebben. We overleggen ook met onze Frans-talige collega's van de SSMG, en het Collège de Médecine Générale." Het opvangteam moet vooral de gezondheidstoestand van de vluchtelingen documenteren, de preventie en de eerste zorg opnemen - om die op wat langere termijn door te schuiven naar de reguliere zorg. Er bestaan al oplossingen voor het aanleggen van een (voorlopig) elektronisch dossier, denkt Van Giel - zoals een systeem voor de wachtposten dat medische informatie kan delen via het beveiligde systeem van de hubs.