...

FlaQuM, Flanders Quality Model, is een kwaliteitsmanagementsysteem uitgedokterd door het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB). Het systeem (zie ook AK 2740) beoogt de continue opvolging en verbetering van de zorgkwaliteit in ziekenhuizen. Drieëntwintig Vlaamse algemene, psychiatrische en revalidatieziekenhuizen participeren aan het FlaQuM-consortium. De internationale validatie is een belangrijke mijlpaal, stellen de initiatiefnemers. Wereldwijd evalueert en erkent ISQuaEEA immers kwaliteitssystemen. De procedure bestaat vooreerst uit een zelfevaluatie. Daarna screenen externe experten het ingediende systeem. Tot slot geeft men nog extra advies mee. Concreet telt FlaQuM drie onderdelen: visie-ontwikkeling (denken), cocreatie (doen) en ontwikkeling & innovatie (leren). "ISQuaEEA evalueerde de drie pijlers en waardeerde vooral de wetenschappelijke onderbouwing van de modellen en instrumenten enorm", zo luidt het. Het Vlaamse kwaliteitsmodel kreeg een evaluatiescore van 97%. Het LIGB benadrukt dat de drie pijlers - denken, doen en leren - als één geheel positief geëvalueerd wordt. "Dat is belangrijk. Ziekenhuizen die slechts één of twee pijlers gebruiken, voldoen dus niet aan de verwachtingen." In het verleden erkende de Vlaamse overheid enkel kwaliteitssystemen met een ISQua-erkenning. Momenteel beloont de federale overheid zelfs nog steeds ziekenhuizen met een ISQua-accreditering binnen het 'pay-for-performance'-systeem. "Vanaf nu kunnen FlaQuM-organisaties dus ook aangeven dat hun kwaliteitssysteem niet alleen gebouwd is op basis van hun eigen context, cultuur en structuur maar tevens op basis van wetenschappelijke evidentie die internationaal erkend wordt. We zijn dus benieuwd hoe de federale en de Vlaamse overheid hierop gaan reageren", aldus de professoren Kris Vanhaecht en Dirk De Ridder die samen de academische leiding hebben over het FlaQuM-consortium. ISQuaEEA adviseerde FlaQuM wel om extra in te zetten op het voorbereiden van de deelnemers wanneer ze elkaar visiteren. Recent werkte het LIGB trouwens een systeem voor externe toetsing, de FlaQuM-challenge, uit. Verschillende organisaties, ondersteund door het KU Leuven-team, bezoeken daarbij een organisatie. Ze gaan na of ze voldoet aan de drie pijlers 'denken-doen-leren'. Positieve punten maar ook 'challenges' worden geformuleerd. ISQuaEEA formuleerde trouwens concrete aanbevelingen over de manier waarop de challenges nog beter kunnen voorbereid worden. Vanaf januari 2024 participeren er nog nieuwe organisaties aan het consortium.