...

De bewegingsparadox stelt dat het uitoefenen van een 'fysiek zware job' niet noodzakelijk leidt tot meer 'cardiorespiratoire fitheid', en dus een betere gezondheid. Deze paradox, geponeerd door wetenschappers uit Kopenhagen, stelt het klassieke beeld van fysieke activiteit tijdens de werkuren als zijnde altijd voordelig voor de preventie van hart- en vaatziektes in vraag. Het verrichten van een fysiek zwaardere job, zou dus geen bescherming bieden tegen deze frequent optredende ziektes.Maar, er mag niet uit het oog verloren worden dat hart- en vaatziektes een duidelijk multifactorieel karakter hebben. Laat ons stap voor stap werken aan de vele oorzaken van hart- en vaatziektes, waarvan bewegen maar één factor is.