...

Wallonië heeft alles in het werk gesteld om de start van de netwerken in januari 2020 mogelijk te maken. Eind november werden twee decreten goedgekeurd over de samenwerking tussen privé- en openbare ziekenhuizen. Nog een decreet, van begin december, legt de wettelijke basis voor de erkenning van de netwerken. Het is nu wachten op een arrest van de federale overheid om dat wettelijke kader te vervolledigen. Daarnaast is er een akkoord in de maak tussen de deelstaten om de gezamenlijke erkenning mogelijk te maken van netwerken die de deelstaatgrens overschrijden, zoals het geval is met het netwerk rond de Brusselse Europa-ziekenhuizen, waarvan ook Waalse instellingen deel uitmaken.Eind november kregen de ziekenhuizen al een vragenlijst over de erkenningsaanvraag toegestuurd door het Aviq (Agence wallonne pour une vie de qualité). De antwoorden daarop moesten ingediend worden tegen 31 december 2019. "We beginnen dus pas met de verwerking van de aanvragen. Na analyse zullen de erkenningen eind februari - met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 - worden toegekend, als het dossier aan de voorwaarden voldoet", stelt Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS).Eind december was er bij het Aviq slechts één erkenningsaanvraag binnengelopen, van het Brussels-Waalse netwerk rond de Europaziekenhuizen.