...

Deze functie stelt voorschrijvers in staat om de zorg beter af te stemmen op basis van elkaars voorschriften en dus op de zorgnoden van de patiënt, licht Katrien Thorré, directeur van Recip-e, de bedoeling hiervan toe. Voorschriften die vanaf 11 december 2023 in Recip-e werden aangemaakt, kunnen nu ook door andere artsen bekeken worden dan door degene die het voorschrift opstelde. De huisarts kan het voorschrift van de cardioloog bekijken - en omgekeerd. Het gaat wel alleen om openstaande voorschriften - die nog niet zijn afgeleverd of die bij de apotheker in behandeling zijn. De patiënt heeft bovendien de mogelijkheid om de 'zichtbaarheid' van het voorschrift te regelen, door het instellen van een nieuwe zogenaamde VISI-vlag. Standaard staan alle voorschriften 'open', en kan dus elke arts die een therapeutische relatie heeft met de patiënt die bekijken. Maar als de patiënt de VISI-vlag instelt op 'gesloten', kan alleen de arts die het voorschrift aanmaakte het nog zien - andere artsen niet. Nog een derde mogelijke instelling van deze VISI-vlag is 'GMD-houder': die maakt dat de voorschrijvend arts en de huisarts die het GMD van de patiënt beheert het voorschrift nog kunnen bekijken maar andere artsen niet.Artsen die een voorschrift niet kunnen openen, kunnen wel zien dat er 'verborgen' voorschriften zijn - dat ze niet alle openstaande voorschriften van de patiënt te zien krijgen. Wanneer de GMD-houdend huisarts het voorschrift kan inkijken, kunnen de andere huisartsen die toegang hebben tot het GMD dat ook. Dat gaat dus om artsen in dezelfde groepspraktijk of 'netwerkpraktijk'. Voorlopig kunnen artsen alleen de voorschriften zien van andere artsen. Later zullen ook de geneesmiddelenvoorschriften van tandartsen en vroedvrouwen zichtbaar worden. De patiënt kan momenteel de VISI-vlag voor artsen alleen instellen in de webtoepassing 'Mijn Gezondheid'. Ook de arts die het geneesmiddel voorschrijft, kan de VISI-vlag instellen op vraag van de patiënt. Een arts-specialist die een geneesmiddel voor een patiënt voorschrijft in het ziekenhuis zal, wanneer de VISI-vlag op 'GMD-houder' of op 'verborgen' staat het eigen voorschrift niet kunnen zien in zijn privépraktijk buiten het ziekenhuis. Het omgekeerde gaat evenmin. Dat heeft te maken met de manier waarop de therapeutische relatie wordt geregistreerd. In de privépraktijk komt die na het inlezen van het eID van de patiënt op naam van de arts. In het ziekenhuis is die onderdeel van de 'circle of trust'. Recip-e zegt dat het eraan werkt om dit euvel te verhelpen. Een gedetailleerde uitleg kunt u lezen op de website van Recip-e.