...

De Hoge Gezondheidsraad adviseert om zorgverleners een derde vaccindosis toe te dienen tegen Sars-CoV-2 - de IMC Volksgezondheid volgt dat advies. De vaccinatie van zo'n half miljoen zorgverleners - vermoedelijk in de vaccinatiecentra en in de ziekenhuizen zelf - zal midden deze maand starten. Het zou voor heel België om meer dan een half miljoen personen gaan. Voor het versturen van de uitnodigingen zal opnieuw een beroep gedaan worden op Cobrha. Na een tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin - of de unieke dosis van het Janssen-vaccin, wordt minstens vier maanden gewacht. Na een tweede dosis van een van de mRNA-vaccins wordt zes maanden gewacht. Daarentegen geeft de HGR op dit moment nog geen advies om risicopatiënten jonger dan 65 jaar ook een boosterdosis aan te bieden. Bij uitbreiding is dat ook nog niet aan de orde voor de algemene bevolking. Maar de evolutie van de ziekenhuisopnamen wegens covid bij gevaccineerde personen in binnen- en buitenland wordt nauwgezet gevolgd.