...

Van de bijna 3.600 ondervraagde 14-jarigen gaf 12,6% aan in de voorgaande drie maanden een symptoom van een eetbui te hebben gehad: overeten (3,4%) of controleverlies (7%) of beide (2,2%). De onderzoekers vinden het opvallend dat bijna 40% van de deelnemers die weleens een symptoom van een eetbui rapporteren, een jongen is. In de Generation R-studie volgen de onderzoekers de deelnemers zelfs al vóór de geboorte. Daardoor hebben ze ook gegevens van de deelnemers op een jongere leeftijd. Op 10-jarige leeftijd rapporteerden de deelnemers vrijwel geen symptomen van een eetbui. Wel identificeerden de onderzoekers bij die leeftijdsgroep factoren die geassocieerd waren met binge-eten of controleverlies op 14-jarige leeftijd. Die factoren zijn onder andere: ontevredenheid over het eigen lichaam en een hogere BMI. De onderzoekers hopen dat dit soort onderzoek helpt om zorgwekkende eetpatronen en eetbuisymptomen bij kinderen en jongeren tijdig te herkennen. "Het is belangrijk dat de publieke gezondheidszorg psychische problemen, een negatief zelfbeeld, en daarmee samenhangende ongezonde eetpatronen tijdig signaleert en indien nodig passende hulp biedt. Het is noodzakelijk om hier goede screeningsinstrumenten voor te ontwikkelen", zegt hoofdonderzoeker Pauline Jansen.