...

Op het online platform van Eduthon is een e-learning beschikbaar over 'De praktische toepassing van het voortraject en zorgtraject van diabetespatiënten', waarin wordt samengevat hoe u de patiënt optimaal kan begeleiden. De e-learning wordt gegeven door drie experts ter zake: dr. Ann Verhaegen (diabetoloog ZNA Jan Palfijn, en consulent UZA), Nathalie De Jonge, diëtiste en diabeteseducator, en dr. Reinier Hueting, huisarts en zetelend in diverse verzekeringscommissies van het Riziv. Deze laatste weet het zeker: "Tal van maatregelen werden genomen, maar de praktijk volgt niet altijd". Tijd dus voor een overzicht met nuttige tips. De e-learning is opgedeeld in vier modules (drie van iets minder dan 30 minuten, en een kortere). De eerste module is bedoeld als inleiding en benadrukt het belang van vroegdiagnose en -behandeling van type 2-diabetes om latere complicaties te vermijden. "Nu heeft 35% van de patiënten al verwikkelingen op het moment van diagnose, zowel micro- als macrovasculair lijden", benadrukt dr. Verhaegen. "Het intensief verlagen van het HbA1c van in het begin heeft op lange termijn een significante impact op de reductie van complicaties én van de totale mortaliteit." Het voortraject kan worden opgestart vanaf de diagnose van diabetes type 2 en focust op levensstijlwijzigingen waarbij de patiënt centraal staat en ook leert om zijn ziekte zelf te managen. Dat dit niet evident is, is een waarheid als een koe. Daarom is er ook een heel team beschikbaar om de patiënt te motiveren en vooral gemotiveerd te houden. "Dat het beter kan, is duidelijk", gaat dr. Hueting verder,"want nu zit slechts 20% van de patiënten die voor een voortraject in aanmerking komen, er ook effectief in." Module 2 behandelt het zorgprotocol voor het voortraject, opgesteld door het verzekeringscomité. Wist u dat u, als huisarts, een nomenclatuurnummer kunt aanvragen van zodra bij een patiënt tweemaal een glycemie ? 126 mg/dl wordt gemeten? In het zorgprotocol zitten een follow-up van levensstijl en klinische parameters, een aantal analyses en een oftalmologisch onderzoek vervat. Alle resultaten kunnen in uw softwarepakket worden verzameld, al is dat jammer genoeg nog niet in alle pakketten voorhanden. U kan de patiënt naar een diëtiste doorverwijzen, naar een podoloog (alleen bij verhoogd risico) en naar een diabeteseducator (voor patiënten van 15-69 jaar en BMI >30 en/of arteriële hypertensie). Van zodra orale antidiabetica niet meer volstaan voor glycemiecontrole moet u de patiënt in een zorgtraject opnemen. Dat is een heus contract tussen huisarts, diabetoloog en patiënt, waarbij deze laatste een aantal verplichtingen heeft die hem voordelen bieden. In module 3 wordt hierop in detail ingegaan, met tips en voordelen voor u als arts. In module 4 vat Nathalie De Jonge de taken van de diëtiste/podoloog/educator samen, zowel in het voortraject als in het zorgtraject.