...

Bij 11% van de letselongevallen die tussen 2011 tot 2020 op onze wegen gebeurden, is alcohol in het spel. Dat blijkt uit cijfers van Vias institute. Bij deze ongevallen gaat het veel vaker dan gewoonlijk over eenzijdige ongevallen: een ongeval waar geen tegenpartij betrokken is.De bestuurder onder invloed kan zijn voertuig niet onder controle houden en rijdt dan tegen een boom of ander obstakel. In 2020 was bijna 1 op 2 ongevallen met een bestuurder onder invloed een dergelijk enkelzijdig ongeval. Voor alle letselongevallen gaat het gemiddeld om 23% enkelzijdige ongevallen. In de cijfers van het voorbije decennium speelt een sterk seizoenseffect in de eindejaarsperiode. Op nieuwjaarsdag gebeuren gemiddeld 26 ongevallen waarbij minstens één bestuurder onder invloed is van alcohol. Dat komt neer op ongeveer 1 op de 3 ongevallen met gewonden die dag. Op kerstdag is het aandeel alcoholgerelateerde ongevallen bijna dubbel zo groot als op een gemiddelde dag. Hoewel de gezondheidscrisis dit jaar voor een atypische eindejaarsperiode zorgt, verwacht Vias dat er toch voldoende gelegenheden zullen zijn waar mensen elkaar ontmoeten en een glas te drinken. De jaarlijkse BOB-campagne hamert daarom op het belang van goede afspraken over wie nuchter blijft om iedereen veilig naar thuis te brengen. In het recentste onderzoek naar gedrag van bestuurders (E-Survey of Road Users' Attitude, ESRA2) uit 2018, verklaarde één op drie van de Belgische autobestuurders de voorbije 30 dagen minstens één keer te hebben gereden na het gebruik van alcohol. Een op vier gaf toe de voorbije maand gereden te hebben terwijl ze mogelijk boven de wettelijke limiet zaten.