...

De enige arts in de nieuwe regering De Croo 1 is de Gentse hoogleraar en hoofd van de afdeling reproductieve Geneeskunde (UZ Gent) Petra De Sutter (57). Zij is voor Groen vice-premier en minister van ambtenarenzaken. Politiek is professor De Sutter al actief sinds 2014. Tot voor haar benoeming zetelde ze in het Europees Parlement en in de gemeenteraad van Horebeke. De onderzoekdomeinen van De Sutter zijn het polycystisch ovariumsyndroom en technieken voor medisch begeleide voortplanting. Een tijdlang schreef de Gentse prof. opiniestukken voor Artsenkrant. Vermoedelijk is De Sutter de eerste transgender ooit in een Belgische regering.