...

Met het nascholingsprogramma Eduthon kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag. Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Hun inhoud wordt volledig bepaald door het Eduthon-team en de expert. Ze zullen worden gepubliceerd aan een ritme van één om de twee nummers van Artsenkrant. Afwisselend komen Nederlandstalige en Franstalige experts aan het woord.Wie instapt, kan de artikels lezen en daarna via zijn smartphone een korte vragenlijst beantwoorden. Scan daartoe de QR-code hiertegenover in. Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op. Hiernaast leest u het eerste artikel van de module Slaap. Het Eduthon-team wenst u een prettig en leerrijk parcours.