...

Totale autonomie heeft anderen niet nodig. Familie dient niet ingelicht te worden, zelfs de euthanasiewet laat dit toe. Een tweede of derde arts dient betrokken te worden, maar de arts die de beslissing neemt, is niet verplicht er rekening mee te houden. Maar absolute autonomie houdt in dat ook deze arts buiten spel wordt gezet. Het 'levenswerk' van Philip Nitschke is een symptoom hiervan - waarbij hij de marktwaarde van deze dodelijke illusie beseft. Het resultaat is letterlijk en figuurlijk een dodelijke cocktail. Met recht en reden wordt hij Dr. Death genoemd.