...

Dat veelbelovende resultaat werd bovendien behaald bij patiënten bij wie chemotherapie als eerstelijnstherapie en immunotherapie als tweedelijnstherapie waren mislukt. De geconjugeerde antistof waarvan sprake (enfortumab vedotin) bestaat uit een monoklonale antistof tegen nectine-4, en monomethylauristatine E, een geneesmiddel dat de microtubuli verstoort tijdens de metastase, waardoor de celcyclus stilvalt en de cel in apoptose gaat. Nectine-4 is een eiwit dat wordt teruggevonden in 97% van de gevallen van urotheliale kanker. De antistof voert het cytostaticum naar de cellen die nectine-4 tot expressie brengen.Daniel Petrylak presenteerde de gegevens over 125 patiënten (70% mannen, mediane leeftijd 69 jaar, 27% 70 of ouder) die al een chemotherapie op basis van een platinaverbinding en daarna een checkpointremmer hadden gekregen wegens een urotheliale kanker (in 65% van de gevallen van de blaas) (mediaan aantal eerdere systemische behandelingen: 3). 1Bij analyse door een blind, onafhankelijk comité bleek het percentage beste respons uiterst veelbelovend te zijn: 44% objectieve respons (12% complete remissie en 32% partiële respons) en 28% stabilisering van de tumor. Bij de 75 patiënten met levermetastasen bedroeg het respons- percentage 38% en bij de 100 patienten die niet hadden gereageerd op checkpointremmers, bedroeg het responspercentage 41%.De mediane progressievrije overleving gebaseerd op het optreden van 81 evenementen werd geraamd op 5,8 maanden (95% BI 4,9-7,7) en de mediane totale overleving gebaseerd op de registratie van 54 sterfgevallen werd geraamd op 11,7 maanden (95% BI 9,1-nog niet bereikt).De veiligheid van het nieuwe geneesmiddel was aanvaardbaar.